Más kérdés, hogy a Flickr-ről illesztettem be, mert a Kinja képfeltöltésnek is szombat van.

Share This Story

Get our newsletter